Dziś jest:

Jesteś tutaj: Aktualności > NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Aktualności

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

2015-12-30

Szanowni Mieszkańcy! Uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, Gmina Wągrowiec zawarła porozumienie z Powiatem Wągrowieckim w sprawie zapewnienia nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana od stycznia  do grudnia 2016 r.:

1)    w każdy pracujący poniedziałek w godzinach od 12:00 do 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łeknie ul. Podgórna 5 (adwokaci: pan Tomasz Królczyk oraz pan Grzegorz Tomaszewski),

2)    w każdy pracujący czwartek w godzinach od 12:00 do 16:00 w Urzędzie Gminy Wągrowiec ul. Cysterska 22 (adwokaci: pan Tomasz Królczyk oraz pani Maria Tomaszewska).

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1)    której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej  pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

2)    która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),

3)    która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),

4)    która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. nr 205, poz. 1203),

5)    która nie ukończyła 26 lat,

6)    która ukończyła 65 lat,

7)    która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)    poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2)    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)    udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo- administracyjnym, lub

4)    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo- administracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1)    podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)    z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Więcej informacji można uzyskać  pod nr tel. 67 26 80 800


                                                         Wójt Gminy
                                                         /-/ Przemysław Majchrzak

 


Link do ustawy Dz. U. z 2015 r. poz. 1255

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1255/1

Rozporządzenie z 2015 r. poz. 2186

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/2186/1

 

Copyright © 2007 Gmina.pl. All rights reserved

 

web stats stat24

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij